Kiedy niezbędna jest niwelacja terenu?

Kiedy niezbędna jest niwelacja terenu?

Zanim rozpocznie się właściwy etap budowy, konieczne jest przygotowanie terenu, na którym ma powstać nieruchomość, ogród, droga lub inny obiekt infrastruktury publicznej. Niwelacja terenu, czyli jego wyrównanie to jeden z pierwszych etapów robót budowlanych. Wyjaśniamy, kiedy niezbędna jest niwelacja terenu oraz jakie etapy uwzględnia przygotowanie terenu pod budowę.

Przygotowanie terenu pod inwestycję budowlaną

Pierwszym etapem każdej inwestycji budowlanej jest przygotowanie terenu. Obejmuje ono różnego rodzaju roboty ziemne, które poprzedzone są usunięciem starych zabudowań i roślinności oraz uprzątnięciem działki budowlanej. Następnie przystępuje się do niwelacji terenu, czyli robót ziemnych, które mają na celu jego wyrównanie i dostosowanie do wymogów projektowych. Prace te są niezbędne w przypadku większości inwestycji budowlanych, które uwzględniają wznoszenie budynków o różnym przeznaczeniu, budowę dróg i parkingów, a także m.in. zakładanie ogrodu. Teren inwestycji musi zostać odpowiednio dopasowany do wymogów projektu, co jest związane m.in. z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas jego użytkowania. Niwelacja terenu odbywa się na podstawie wykonanych badań wysokościowych oraz uwzględnia kompleksowe przygotowanie terenu budowy do rozpoczęcia prac budowlanych.

Kiedy niwelacja terenu okazuje się niezbędna?

Sporadycznie zdarza się, aby teren budowy nie wymagał niwelacji oraz innych robót ziemnych. Niemal każda działka przeznaczona pod inwestycje budowlane wymaga odpowiedniego wyrównania terenu oraz innych prac, które mają na celu m.in. jego oczyszczenie oraz stabilizację gruntu. Oferujemy wysokiej jakości usługi ogólnobudowlane oraz zajmujemy się wszechstronnymi pracami ziemnymi. Nasze kompleksowe usługi wykonujemy z zastosowaniem nowoczesnych maszyn. Działamy w profesjonalny i szybki sposób, co pozwala do niezbędnego minimum skrócić czas potrzebny do rozpoczęcia budowy. Podejmujemy się niwelacji oraz kształtowania terenu pod różne inwestycje m.in. wyrównujemy teren pod budowę nieruchomości, dróg, placów i parkingów.